اولین تصاویر دارای مجموعه چاپی جدید و فوق العاده از طراح ایتالیایی سارا برزی است. سارا می خواست یک تم الهام گرفته از کریسمس و تعطیلات ایجاد کند، در حالی