1 همیشه یک کش لاستیکی نازک روی مچ دست خود ببندید. اگر فکر منفی شروع به ورود کرد، بند لاستیکی خود را ببندید و به سادگی تلاش کنید تا یک