همه وام دهندگان باید ارسال شما را بررسی کنند و در صورت تایید، شرایط و ضوابط را مورد بحث قرار دهند و به تمام سوالات شما در مورد وام مطابق

پلتفرم‌های وام‌دهی دیجیتال نیز شروع به استفاده از اطلاعات غیر اعتباری برای سنجش اعتبار می‌کنند. پس از انتخاب مبلغ و مدت تصدی و پرداخت هزینه پردازش، نامه تحریم به شناسه