مقایسه تعرفه اینترنت ADSL مخابرات و TD-LTE ایرانسلفرارو– گران‌ترین بسته اینترنت یک‌ساله TD-LTE ایرانسل حدود 500 هزار تومان قیمت دارد. این بسته ۳۶۰ گیگ حجم سالانه را در مشترکان قرار می‌دهد و خرید گران‌ترین بسته اینترنت ADSL مخابرات بابت هزار و ۲۰۵ گیگ چیزی حدود ۸۵۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت. همین دو خط توصیف ساده‌ای از مقایسه‌های اینترنت TD-LTE ایرانسل و مخابرات ADSL است. یعنی با خرید بسته‌های ADSL مخابرات حجم بیشتری را با هزینه کمتری در اختیار دارد. با این حال صرفه اقتصادی اینترنتی ADSL به‌خاطر سرعت آن درقیاس با TD-LTE به‌شمار می‌رود. علاوه بر این، دسترسی راحت و بسته‌ها با حجم بالا مانند بسته‌های دو هزار و 205 گیگ از سایر برترهای ADSL در مقابل TD-LTE ایرانسل به‌شمار می‌روند. بین بسته‌های یک‌ساله ADSL مخابرات خرید ارزان‌ترین گزینه ۱۳۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت و این رقم بابت بسته ۱۲۶ گیگ با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت است. در مقابل مشترکان اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل برای ارزان‌ترین بسته یک‌ساله با حجم ۸۰ گیگ، ۱۴۰ هزار تومان دست به جیب می‌شوند. هزینه‌های اینترنت ثابت خرید و مودم و سایر تجهیزات می‌شود که باید آن‌ها را به حساب آورد.

قیمت بسته‌های یک‌ساله TD-LTE ایرانسل

اینترنت یکساله TD-LTE ایرانسل در چهار حالت مختلف فروخته می‌شود. گران‌ترین آن ۳۶۰ گیگ حجم دارد و قیمت ۴۹۹ هزار تومان است، اما این مبلغ با احتساب ۴۳ تومان بسته شده است، چیزی ۵۴۳ هزار تومان می‌شود. رقم را به‌ازای هر می‌توانم هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم. ارزان‌ترین بسته یک‌ساله با حجم ۸۰ گیگ ۱۵۲ تومان در سایت ایرانسل قیمت خورده است، اما در هین تومان بیشتر به ۱۵۳ هزار تومان می‌رسد. این بسته به‌ازای هر گیگ با حجم هزار و ۹۰۰ تومان می‌شود. بسته‌های ۲۶۰ گیگ و ۱۶۰ بین دو قبل می‌شوند. بسته 26 گیگ را ایرانسل با احتساب مالیات 404 هزار تومان به مشترکان اینترنت ثابت می‌فروشد و قیمت نهایی حدود 262 هزار تومان است. مجموعه ای که ۲۶۰ گیگ یک‌ساله TD-LTE ایرانسل را می‌خرند بابت هر و ۵۵۰ تومان بسته است و ۱۶۰ هزار و ۶۵۰ تومان به ازای هر گیگ می‌پردازد.

قیمت بسته‌های یک‌ساله TD-LTE ایرانسل

بسته

ججم

قیمت

یکساله

360 گیگ

499 هزار تومان

یکساله

260 گیگ

370 هزار تومان

یکساله

160 گیگ

240 هزار تومان

یکساله

80 گیگ

140 هزار تومان

بسته‌های اینترنتی یک‌ساله ADSL مخابرات

بسته اینترنت ADSL مخابرات با اعتبار یک سال به هفت شکل مختلف فروخته می‌شود. قیمت این بسته‌ها از حدود ۸ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان تغییر می‌کند که این قیمت‌ها علاوه بر حجم، سرعت افزایش می‌یابد. گران‌ترین انتخاب برای مشترکان مخابرات بسته دو هزار و 205 گیگ سرعت ۱۶ مگابیت به‌شمار می‌رود. ارزش این بسته به ۸۴۵ هزار تومان می‌رسد که مشترکان آن هر گیگ، ۳۸۰ تومان را می‌پردازند. بسته ۱۲۶ گیگ با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت و قیمت ۱۳۰ هزار تومان ارزان‌ترین گزینه بین بسته‌های یک‌ساله ADSL مخابرات است. با سرعت هشتم مبادی بسته‌های یک‌ساله هزار و 134 گیگ، هزار تومان قیمت دارند 756 با سرعت چهار مگابیت، 420 هزار تومان قیمت دارند. بسته ۶۳۰ گیگ با سرعت هزار تومان می‌فروشند. بسته ۵۰۴ گیگ با سرعت دو مگابیت ۲۶۴ هزار تومان و خرید ۳۱۵ گیگ یک‌ساله با سرعت یک مگابیت ۲۱۲ هزار تومان هزینه دارد.

قیمت بسته‌های اینترنتی یک‌ساله ADSL مخابرات

ججم

سرعت

قیمت

هزار و ۲۰۵ گیگ

16 مگابیت

845 هزار تومان

و گیگ

هشت مگابیت

525 هزار تومان

756 مگابایت

چهار مگابیت

420 هزار تومان

630 گیگ

سه مگابیت

370 هزار تومان

504 گیگ

دو مگابیت

264 هزار تومان

315 گیگ

یک مگابیت

212 هزار تومان

126 گیگ

512 کیلوبیت

130 هزار تومان


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم