شن، اثر انگشت زمین هستند!


زمین شناسی یکی از دانش‌هایی است که انسان با استفاده از آن به تحولات صورت گرفته در طول تاریخ سیاره دست می‌یابد، اما با استفاده از ساختارهای شن و ماسه می‌توان از دانه‌های شن و ماسه استفاده کرد. زمین به آورد.

فرارو، تحقیقات جدید نشان‌دهنده‌های شن در می‌توانند بیشتر از آنچه که فکر می‌کنند در ما بگویند، که می‌روید باید به آن فکر کنید. معیار معیار را برای تعیین تعیین «اثر استفاده از سن» ماده معدنی زیرکُن زیرکونیا در ماسه می‌نامند، توسعه یافتند که می‌توان از آن اثر انگشت برای فاش کردن تحولات زمین در سال‌های سال استفاده کرد.

زیرکن از جمله‌های کانی‌هایی است که زمین را به آن توجه می‌کند، زیرا عوامل زمانی قره‌ها با انجام می‌شوند، می‌شوند. به عبارت دیگر این کریستال‌ها در برخی موارد می‌توان به میزان قابل توجهی از تاریخ با خود حمل کرد. دوام زیرکن آن را در برابر فرسایش زمین شناسی مقاوم می‌کند با تشکیل رسوب، اطلاعات را همراه با آن ذخیره می‌کند. صورتی که پوسته سابیده می‌شود و به جماد یک مهر زمانی از حفظ می‌شود، به این تاریخ جمع آوری کرد.

میلو برهام، متخصص رسوب‌شناسی از دانشگاه کرتین استرالیا، می‌گوید: «سواحل جهان تاریخ دقیقی از گذشته زمین صادق‌شناسی سیاره ما را ثبت می‌کند، با سرمایه‌گذاری‌ها سال تاریخ زمین که زمین‌شناسی زمین‌شناسی هر دانه‌شناختی است. و حالا تکنیک جدید ما را به باز کردن قفل این اطلاعات کمک می کند.» با کشف یک نمونه شن – از نمونه‌های جدید تا زمین‌شناسی – این تکنیک می‌سازد که رویدادهای کوه‌زایی شکل‌گیری است.

به گفته‌ها، مطمئناً حتی می‌توان روشن کرد که چگونه زمین برای اولین یک بیوسفر قابل سکونت را می‌توان بیشتر از سایر روش‌های تحلیل زمین‌شناسی به گذشته توجه کرد. مزیت دیگری که روش تحقیقاتی جدید نسبت به روش های موجود دارد این است که می توانم از آن برای حتی (سناریویی که اساتید آن را می گیرند).

این تیم روش جدید خود را با سه موردی رسوبات در آمریکای جنوبی، جنوب شرقی و استرالیایی نشان می‌دادند که چگونه کار می‌کند. کریس کرکلند، ژئوکرونولوژی دانشگاه کرتین می‌گوید: «به عنوان مثال، رسوبات در سواحل غربی و شرقی آمریکای جنوبی کاملاً متفاوت هستند، زیرا جوان‌هایی در سمت غرب که در زیر قره فرو می‌روند، زلزله و آتشفشان در آن می‌افتد. در حالی که در سواحل شرقی، همه چیز از نظر زمین شناسی نسبتاً آرام است و ترکیبی از دانه های قدیمی و جوان وجود دارد که از انواع سنگ ها در سراسر حوضه آمازون جمع آوری شده است.»

تجزیه و تحلیل و تحلیل جدید با آنچه تحقیقات قبلی در مورد کشف کرده بودند، مطابقت داشتند. می‌گویند حتی دانه‌های شن و ماسه نیز می‌توانند نیرو‌های تکتونیکی ایجاد کنند آن‌ها را بر اساس توزیع سنی رسوب در اطراف خود ایجاد کنند. محققان پیشنهاد می‌کنند که روش جدید را می‌توان برای دوباره‌دادن مطالعات انجام داد و همچنین برای اطلاعات بیشتر از رسوبات مناسب در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گرفت. برهام می‌گوید: «این نظر جدید از ماهیت زمین‌شناسی باستانی بیشتر می‌شود به منظور اصلاح و حرکت صفحات تکتونیکی روی زمین در طول زمان، می‌انجامد.» این تحقیق در نشریه معتبر نامه های علوم زمین و سیاره شده است.

: هشدار علمی

: جرفی فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم