شدید شدید با یک روغن خوراکیبررسی‌های یک مطالعه حاکی از آن است که روغن زیتون از آن بکر می‌تواند یک درمان کمکی در بیماران به شدت شدید باشد.

به گزارش ایسنا، یک وضعیت اقتصادی است که افکار، عاطفه و افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. این مشکل با فقدان مثبت، خلق پایینی از علائم احساسی، شناختی، و مرتبط با موضوع و در حال حاضر، افسردگی سومین مشکل سلامتی کشور است.

درمان های افسردگی به دو گروه اصلی درمان روانی-اجتماعی و درمان های دارویی، تقسیم می شوند. درمان‌ها همیشه کارایی لازم نیست و در نتیجه مورد انتظار نمی‌رسند. همچنین بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری های مختلف، مصرف داروی روانپزشکی را ندارند.

با توجه به نقش تغذیه در سلامت روان ارتباط بین الگوهای مصرف غذا، درمان‌های مانند ملاحظات در بهبود بیماری‌ها، مفید است.

با توجه به این‌که در مطالعات اولیه، پتانسیل ضد عفونی روغن زیتون به اثبات رسیده است، پژوهشگران با انجام یک زیتون فرابکر را بر بیماری‌های ناشی از آسیب بررسی کردند.

این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد و در طی آن ۷۳ بیمار در مورد بررسی قرار گرفت. این بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند و به مدت 52 روز، یک گروه روغن زیتون فرا بکر و یک گروه (به عنوان گروه کنترل) روغن آفتابگردان مصرف می کنند. آمار ۲۵ میلی‌لیتر روغن در هر روز می‌کردند.

بررسی تأثیر این مداخله، علائم افسردگی را با پرسشنامه مورد ارزیابی قرار داد. همچنین میزان کورتیزول بزاقی بیماران نیز به عنوان شاخص، پس از بیدار شدن از خواب و 30 دقیقه و داده های دست با استفاده از روش های آماری مورد تحلیل قرار گرفت.

بررسی‌های این مطالعه نشان داد که روغن زیتون در بیماران مبتلا به استرس شدید است و این نظر از نظر آماری و هم از نظر بالینی معنی‌دار است. در بیماران مبتلا به خفیف و متوسط، تاثیری ندارد. مشخص شد که مصرف ماده غذایی تاثیری بر میزان کورتیزول نداشت.

پژوهشگران این مطالعه می‌گویند که مصرف روغن زیتون یک رژیم غذایی سالم به عنوان یک بیماری به شدت شدید، در نظر گرفته می‌شود.

به این گفته عدم تأثیر روغن زیتون فرا بکر بر میزان کورتیزول نیز باید در مطالعات آینده به قطعی شدن و انجام مطالعات در این زمینه نیاز باشد.

در انجام این مطالعه سحر فصحتی، احمد غنی‌زاده و معصومه اخلاقی نجف آبادی؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مشارکت شرکت می کند.

یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان عوارض بدون تأثیر بر کورتیزول بزاقی و عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در بیماران مبتلا به اثرات شدید بهبود می‌بخشد: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده دوسوکور» در The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم