سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰انواع سکه پارسیان قیمت یکشنبه قیمت دوشنبه قیمت امروز 0.050 75 و 500 75 و 500 75 و 500 0.100 146 146 146 0.150 216 و 500 216 و 500 216 و 500 0.200 287 287 287 0.250 357 500 357 500 357 500 0.300 431 431 431 0.350 501 و 500 501 و 500 501 و 500 0.400 572 572 572 0.450 642 500 642 500 642 500 0.500 713 713 713 0.600 854 854 854 0.700 995 995 995 0.800 میلیون و 138 تومان میلیون و 138 تومان میلیون و 138 تومان 0.900 میلیون و 279 تومان میلیون و 279 تومان میلیون و 279 تومان 1000 میلیون و 420 هزار تومان میلیون و 420 هزار تومان میلیون و 420 هزار تومان 1100 میلیون و 561 تومان میلیون و 561 تومان میلیون و 561 تومان 1200 میلیون و 707 تومان میلیون و 707 تومان میلیون و 707 تومان 1300 میلیون و 848 تومان میلیون و 848 تومان میلیون و 848 تومان 1400 میلیون و 989 تومان میلیون و 989 تومان میلیون و 989 تومان 1500 میلیون و 130 تومان میلیون و 130 تومان میلیون و 130 تومان 1600 میلیون و 271 تومان میلیون و 271 تومان میلیون و 271 تومان 1700 میلیون و 412 تومان میلیون و 412 تومان میلیون و 412 تومان 1800 میلیون و 553 تومان میلیون و 553 تومان میلیون و 553 تومان 1900 میلیون و 694 تومان میلیون و 694 تومان میلیون و 694 تومان 2000 میلیون و 835 تومان میلیون و 835 تومان میلیون و 835 تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم