سکه پارسیان امروز شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰انواع سکه پارسیان قیمت چهارشنبه قیمت پنجشنبه قیمت امروز 0.050 72 72 74 و 500 0.100 139 139 144 0.150 206 206 213 و 500 0.200 273 273 283 0.250 340 340 352 و 500 0.300 410 410 425 0.350 477 477 494 500 0.400 544 544 564 0.450 611 611 633 500 0.500 678 678 703 0.600 806 806 842 0.700 946 946 981 0.800 میلیون و 82 تومان میلیون و 82 تومان میلیون و 122 تومان 0.900 میلیون و 207 تومان میلیون و 207 تومان میلیون و 261 تومان 1000 میلیون و 350 تومان میلیون و 350 تومان میلیون و 400 تومان 1100 میلیون و 484 تومان میلیون و 484 تومان میلیون و 539 تومان 1200 میلیون و 623 تومان میلیون و 623 تومان میلیون و 683 تومان 1300 میلیون و 757 تومان میلیون و 757 تومان میلیون و 822 تومان 1400 میلیون و 891 تومان میلیون و 891 تومان میلیون و 961 تومان 1500 میلیون و 25 هزار تومان میلیون و 25 تومان میلیون و 100 تومان 1600 میلیون و 143 تومان میلیون و 143 تومان میلیون و 239 تومان 1700 میلیون و 293 تومان میلیون و 293 تومان میلیون و 293 تومان 1800 میلیون و 427 تومان میلیون و 427 تومان میلیون و 517 تومان 1900 میلیون و 561 تومان میلیون و 561 تومان میلیون و 656 تومان 2000 میلیون و 695 تومان میلیون و 695 تومان میلیون و 795 تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم