سکه پارسیان امروز شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰انواع سکه پارسیان قیمت چهارشنبه قیمت پنجشنبه قیمت امروز 0.050 80 80 81 و پانصد تومان 0.100 155 155 158 0.150 230 230 234 و پانصد تومان 0.200 305 305 311 0.250 380 380 387 و پانصد تومان 0.300 458 458 467 0.350 533 533 543 و پانصد تومان 0.400 608 608 620 0.450 683 683 696 و 0.500 758 758 773 0.600 908 908 926 0.700 میلیون و 85 تومان میلیون و 85 تومان میلیون و 79 تومان 0.800 میلیون و 210 تومان میلیون و 210 تومان میلیون و 234 تومان 0.900 میلیون و 360 تومان میلیون و 360 تومان میلیون و 387 تومان 1000 میلیون و 510 تومان میلیون و 510 تومان میلیون و 540 تومان 1100 میلیون و 666 تومان میلیون و 666 تومان میلیون و 693 تومان 1200 میلیون و 815 تومان میلیون و 815 تومان میلیون و 851 تومان 1300 میلیون و 965 تومان میلیون و 965 تومان میلیون و 40 تومان 1400 میلیون و 115 تومان میلیون و 115 تومان میلیون و 157 تومان 1500 میلیون و 415 تومان میلیون و 415 تومان میلیون و 310 تومان 1600 میلیون و 415 تومان میلیون و 415 تومان میلیون و 463 تومان 1700 میلیون و 565 تومان میلیون و 565 تومان میلیون و 616 تومان 1800 میلیون و 715 تومان میلیون و 715 تومان میلیون و 769 تومان 1900 میلیون و 865 تومان میلیون و 865 تومان میلیون و 922 تومان 2000 میلیون و 15 تومان میلیون و 15 تومان میلیون و 75 تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم