داد کوهنوردان نرسیدند و کم کاری کردند

[ad_1]

جماران: مربی کوهنوردی با بیان اینکه باید متولی برای امداد در حوادث کوهستانی باشد، کوهستانی شمال استان تهران کم کاری صورت گرفته است.

حسین شهلایی کارشناس و مربی کوهنوردی، در خصوص اتفاقات بعدی و کشته شدن 12 تن از کوهنوردان اظهار کرد: از زمانی که مربی فدراسیون کوهنوردی گفتیم که سازمان های امدادی نقش اصلی خود را در امداد و ایفا نمی‌کنند. مشکل ما این است که هلال احمر به این اکتفا می‌کند که این مقدار بعد از حادثه در نتیجه نه افراد زنده را به پایین منتقل کردند. این صحبت‌ها را با افتخار مطرح می‌کنند که هر نداند فکر می‌کند حمل اجساد کار سختی است. نه سخت نیست اما وقتی یک سازمان امداد و نجات است که افراد را نجات دهد و نه بعد از حادثه اجساد را پیدا کند.

او ادامه داد: با کمال تاسف هلال احمر در مورد بهمن آهار که هم آنجا جان بعد از آن هم هیچ اقدامی قابل قبول نکرد. خود من شنبه به آنجا رفتم، یک خودروی هلال احمر با حضور داشت، یک نفر هم که بالا بود. وقتی از کوهنوردان پرسیدم آن شخص تا جایی که ماشین راه داشت. در اتفاقاتی که روز جمعه رخ داد چه در کلکچال که هشت نفر فوت کردند. چه بهمن آهار و دارآباد، هلال احمر در هیچ کدام از کار خود را درست انجام نمی دهد که البته من منظورم نیروهای داوطب بلکه خود سازمان است.

شهلایی با انتقاد از عملیات امداد ونجات درستی صورت نگرفت، مشخص کرد: ما یک زمان طلایی حاضر هستیم که تلفات حادثه را به . ما تصور کنیم یک در کوه مفقود شده و ما می‌دانیم کجاست. نکته اینجاست که هیچ کدام از کوهنوردان خارج از مسیر نبودند و گم نشدند اما در هیچ کدام از موارد به آن نفرات نرسیده اند.

موضوع دیگری که وجود دارد این است که کوهنوردان روز جمعه بین ساعت 4 تا 5 بعدازظهر آن اتفاق افتاد که یک سری دچار غافلگیری شدند. از زمان غروب آفتاب روز جمعه می‌توانست یک گروه امداد و منطقه را آماده کند، این افراد را پیدا می‌کنند. روز شنبه جسدی پیدا شد که فاصله‌اش تا پناهگاه کلکچال به کیلومتر هم نمی‌رسید که این یک فاجعه است. با غروب آفتاب عملیات امداد و نجات تبدیل شود؟ یک انسان ارزش ندارد؟

این مربی کوهنوردی با بیان اینکه در اعزام نیروهای کمکی برای یافتن افراد معتاد شده قصور صورت گرفته اظهار کرد: آیا این موضوع را مطرح می‌کنم چرا می‌کنم می‌گویند خودت نرفتی؟ این وظیفه انسانی من است اما وظیفه کاریام نیست. آتش نشانی تیمی حدود 50 نفره با حقوق و امکانات کامل برای ارتفاعات تهران بگذرد تا هلی کوپتر که برود آن را پیاده به بروند نمی‌دهد.

در منطقه کلکچال امکان حضور تا سایت سپاه با ماشین وجود دارد و فردای حادثه هم هلال احمر از همان جا شروع به کار کرد. یک جاده‌ای است که افراد را به ایستگاه 3 می‌رساند و از آنجا تا محل اولین فرد مفقودی، یک ساعت و نیم راه بوده است. این قصور نیست؟ از آنجا تا قله حدود سه ساعت فاصله است یعنی افراد می‌توانند حدود ساعت 9 شب به قله کلکچال برسند. نمی‌توانیم بگویم همه کوهنوردان شب فوت کردند. افراد داوطلب کاری را شب قبل انجام دادند و یک نفر را به پایین رساندند که بعداً فوت کردند.

حسین شهلایی با آنچه که بودجه دریافت کرد گفت: کار به اندازه دانش خود کمک می‌کنند. من می‌گویم خود سازمان هلال احمر است که سالانه ده‌ها بودجه می‌کند و چقدر نمی‌دانم از این بودجه مختصر شمال تهران چقدر است. نباید یک تیم داشته باشید؟ ماهی اصلاً 30 تا 100 میلیون به امدادگر بدهند تا ایستگاه آتش نشانی به آماده باش حضور داشته باشند که اگر اتفاقی افتاد به موقع برسند. از دوستان فکر می‌کنم با این حرف‌ها می‌خواهم خودم را در صورتی که نیازی به مطرح کردن ندارم، انجام دهم. من یک مربی هستم و 4 سال دبیر کمیته کمیته نجات فدراسیون کوهنوردی بودم. وظیفهاش فدراسیون نیست، چون بودجه را ندارد.

کارشناس کوهنوردی با بیان اینکه وجود یک متولی در چنین مواقعی باید مشخص باشد: ما باید یک متولی داشته باشیم. اسمش می‌خواهد امداد و نجات باشد یا هر ارگان دیگری؛ آماده این باشد که حادثه‌ای رخ داد، سریع به محل برسد. حرفم این است که واقعا کم کاری شده است. به قطع می‌توانم بگویم حتی در روز جمعه با آن طوفان تیم آماده بود می‌توانست نجات دهنده باشد. اگر خودم متوجه صبحش شاغل نبودم همان جمعه به محل حادثه میرفتم.

شهلایی در ادامه اظهارات خود گفت: تا زمانی که افراد حاضر باشند، هلال عکس ژستش را هم می‌گوید ما این کار را انجام دادیم. نمی‌گویم عکس نگیرند اما بوق کرنا نزنند واقعا شرمندگی دارد. نمی‌دانم سازمان امداد چگونه شب راحت می‌خوابد! شوخی نیست ۸ نفر در کوه مفقود بودند و صبح روز از حادثه گروه امداد و نجات می‌رود. من دوست دارم با بعضی از بچه ها که با تیم امداد هلال احمر رفتند صحبت کنید. ب خدایان از همان مسیری که در اختیار سپاه است به آنجا رفتند. یک ماشین به آن‌ها با یک راننده که کار نابلد را می‌گفتند، هر لحظه ممکن بود این ماشین به کشتنمان بدهد.

در پایان صحبت‌های خود مشخص کرد: کوهنوردان گیرافتاده هر منتظر حضور یک ناجی بودند. است خودمان را جای آن‌ها بگذاریم. فکر کند فرزند خودش بود، آیا اینگونه عمل می‌کرد؟ از طرفی هلال احمر سگ یاب دارد و این نکته مهم است. بهمن دارآباد هم هیچ کاری انجام نشد. در دنیا سابقه داشته است که حتی سه یا چهار ساعت بعد از بهمن، پیدا شده است. گاهی اوقات همان لحظه اول وارد سیستم تنفسی و گوارشی فرد می‌شود اما من که بگویم از و فوت کرده پس نکنم.

با صحبت‌هایی که می‌کنیم اینگونه توجیه می‌شوند که ما آدم‌های پذیری هستیم و خواستیم جان نجات گرانمان را به نیافتد. به طور قطع می‌گویم که امکان امداد رسانی شبانه وجود دارد. اصلاً امدادگر شغلش همین وظیفه‌اش است که به موقع می‌رسد. افراد متخصص باید در ارتفاعات شمال تهران حضور داشته باشند که تماس با هلی کوپتر یا تجهیزات مناسب دیگر سریع به محل برسند داشته باشند.

[ad_2]

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ

با سایت dancebet به رقص خود پیمان بدهید و برنده شوید!
Discover the Art of Tipping on Livegirlcamshub.com
بازی انفجار – راهی سرگرم‌کننده برای کسب درآمد آنلاین
The World of Real Estate Canada: Exploring Opportunities and Challenges
Welcome to the World of House for Sale Canada
Discover the Perfect House with Acreage for Sale
تماس با ما