تغییر در شیوه تعیین حداقل دستمزد؛ آیا «مزد منطقه‌ای» در راه است؟


فعالان حوزه کار معتقدند، تعیین دستمزد منطقه‌ای یا صنفی در کشور‌های توسعه یافته اجرا می‌شوند که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبرو می‌شوند. از سویی منطقه‌ای که دستمزدها را نیاز دارند و مقدماتی هستند که بانکی و تقنینی از جمله آن‌ها به شماره می‌رود.

به فرارو، هر سال، گزارش زمان تعیین حقوق دستمزد است که می‌توان از «مزد منطقه‌ای» به میان می‌آید، اما همچنان این طرح به تعویق می‌افتد. مخالفان این طرح منطقه‌ای باعث افزایش شهر‌های بزرگ و موافقان این طرح منطقه‌ای شهرهای کوچکتر می‌شوند، طرح خواهد بود.

ماجرای حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی را در آن مکان‌ها بالاتر رفتند. از معیارهای تعیین افزایش و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که می‌شود سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان موضوعی را مطرح می‌کنند که باید به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.

مزد منطقه‌ای چه الزاماتی دارد؟
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور و نماینده در شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به میزان تعداد نمایندگان در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل به صورت منطقه‌ای هستند، اظهار داشتند: اگر بیشتر بر اساس منطقه بر این اساس بیشتر از حداقل دستمزدی است که به صورت متعارف و سراسری تعیین می‌شود.

وی افزود: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیاز به زیرساخت های موجود در حال حاضر وجود دارد. وظایف خود عمل نکرده، ما هیچ‌گاه شاهد تعیین مزد به صورت .

توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و کارگاه‌های آن دارد، قیمت تمام کالاهای پراکندگی حرفه‌ای از این دست است که هیچ گونه چنین چیزی در نوع خاصی نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت در سال 1401 وجود دارد، اضافهکرد: در صورتی که دولت و کنند را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند ، میتوان سبد معیشتی هر منطقه را جداگانه حساب کرد و بر آن دستمزد به صورت منطقه‌ای و یا بر اساس صنف‌های مختلف تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: که قدر مسلم با توجه به نرخ تورم مواد غذایی یا سایر افزایش هایی که کمتر است که به صورت تعیین می شود. این در حالی است که همیشه این باور وجود داشته است که در منطقه‌ای بسیار است که به تعیین عکس آن .

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه با توضیح فرضیه بگیریم، معدنکارانی که در یک معدن دور از پایتخت و در کار سخت می‌شوند، به طور قطع بیشتر از حداقل دستمزد تعیین شده می‌شوند، زیرا آن‌ها سختی‌های بیشتری خواهند داشت. نسبت به دیگر شرایط و همچنین دسترسی به شرایط مطلوب زندگی در آن منطقه مهیا نیست، بنابراین تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای به شرایط آن منطقه و شغل است، که ممکن است بسیار بیشتر از حداقل دستمزدی باشد که به صورت سالیانه تعیین می‌شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم